Něco o mě a o poradně

KONTAKT: +420 720 574 836

Něco o mě?

Tak třeba, že nejen v poradně ode mně můžete očekávat následující:

  • Nepovažuji za rozhodující, zda jste žena či muž.
  • Nepovažuji za rozhodující, zda je vaším problémem nadváha, sport, lenost nebo spěch.
  • Nepovažuji za rozhodující, zda si myslíte, že máte málo nebo hodně peněz.
  • Nepovažuji za rozhodující, zda máte základní, střední nebo vysokoškolské vzdělání.
  • Rozumím situaci manažerů žijících pod stresem a ve spěchu, prožil jsem to.
  • Rozumím situaci vás, kteří trávíte hodně času u výčepu a nechce se vám odtud, prožil jsem to.
  • Rozumím situaci vás, kteří žijete naplno svým sportem, prožil jsem to.
  • Rozumím situaci vás, kteří chcete svoji situaci změnit, prožil jsem to.
  • Rozhodující vidím jasný cíl, odhodlání, vaše vlastní rozhodnutí a odpovědnost za ně, prožil jsem to.

milos-raisler-vyzivovy-poradca

Kdo běžně navštěvuje moji poradnu, zajímá vás to?

Morální přístup ke klientovi a odbornost služeb

Moje odbornost

Úspěšně jsem ukončil studium oborů Poradce pro výživu a Life style kouč u renomované společnosti NutriAcademy s.r.o. akreditované u MŠMT.
Vzdělání je platné pro následující hlavní odborné činnosti:
Koučovací techniky v Life Style
Odkyselení a zásadotvorná regenerace
Sportovní výživa pro profesionály
Výživa dětí, otázky řešení celiakie
Výživa těhotných a kojících žen
Bodyrestart
Praxe v akreditované laboratoři pro kontrolu potravin
Práce s analyzátorem kompozice těla Jawon IOI 353 Profesional
Pracovní činnost kouče
Pracovní činnost poradce pro výživu v níže uvedených oblastech:
Technologie potravin, hygiena výživy a potravin
Redukční, sportovní a alternativní výživa
Nutriční prevence

Doklady prokazující uvedené vzdělání naleznete níže.

Morální přístup ke klientovi

Kromě toho, že morální přístup ke klientovi je mi z povahy vlastní, tak jsem navíc jako člen Aliance výživových poradců AVP ČR přijal Kodex AVP ČR, který mě zavazuje vykonávat v tomto oboru službu odborně i morálně na nejvyšší úrovni.
Lidově řečeno – dělám to hlavně proto, že chci lidem poradit a pomoci…, nakonec více vám o tom napoví níže článek „Můj příběh“.

Certifikát poradce pro zdravou výživu
Certifikát MI Sales Management Academy
Certifikát Jawon Medical
Osvědčení o rekvalifikaci: Kouč
Certifikát Life style kouč
Výpis živnostenského rejstříku

Můj příběh

Dětství a jeho dary

Narodil jsem se a žiji už 55 let v Kladně, jsem Miloš Raisler. Od dětství jsem rád rekreačně sportoval většinou v rámci tělocviku, kde jsem rád hrál basketbal, ve školní družině ping pong a s rodiči jsem se jednou za rok dostal na lyže. Od mých 14 let jsem doslova propadl bílému sportu a tenis jsem hrál 5 let závodně. Tehdy jsem ještě netušil , že mi sport dal do života důležitou výbavu. Z tenisových kurtů jsem po vojně přesedlal na kolo, takže cyklistika a lyže jsou dodnes spolu s kytarou mými velkými koníčky pro volný čas.

Studium a hledání

Houževnatost, psychická odolnost a vytrvalost, získané sportem, mi byly oporou při studiu vysoké školy, které jsem na ČVUT FSI v Praze zakončil v roce 1984 státní zkouškou a mohl jsem tak nastoupit do svého prvního zaměstnání a v zápětí narukovat na vojnu. Až do roku 1993 jsem vystřídal různá zaměstnání, která ne vždy sice odpovídala mé papírové kvalifikaci, za to však byla pro mě cennou školou života a naučila mě vážit si každé poctivé lidské práce.

Vkročení do řeky

V roce 1994 jsem vkročil do oboru obchodu, dopravy a logistiky. Tehdy jsem netušil, že jsem na začátku kariéry, která bude trvat dalších 21 let. Během této doby jsem prošel od základních pracovních pozic až na pozice ve vrcholovém managementu, kde jsem pracoval posledních 17 roků, a to postupně u třech zaměstnavatelů, což byly vždy firmy stojící v Česku na špičce svého oboru.

Snaha o přemostění

Za ta léta úspěšné kariéry jsem došel k poznání, že člověk se musí naučit udělat si odstup a vytvořit si svůj osobní čas na relax a na svůj rozvoj v jiných oblastech než jenom těch, které ho jako zaměstnání živí. Získal jsem nadhled nad děním kolem sebe ve smyslu mezilidských vztahů, komunikace a vedení lidí, kdy je potřeba pod tíhou tlaku na firemní výsledky mít na paměti, že je vytvářejí právě lidé a nikoliv stroje. Oblast práce s lidmi, ačkoliv vždy bohužel tvořila jen určitou část mého povolání, byla pro mě tou nejzajímavější a denně mi umožňovala dávat suchým ekonomickým ukazatelům a úkolům ze strany managementu lidský rozměr pro ty, kteří mají tyto úkoly naplnit tak, aby je vzali sami za své.

Tuším, že na druhém břehu bude tráva zelenější

Protože jsem chtěl pomoci nejen sám sobě, ale také lidem kolem mě, čerpal jsem vědomosti pro tuto pomoc i daleko mimo firemní školení, v moudrých knihách, od zkušených lidí z jiných oborů, kteří byli a jsou orientováni primárně nikoliv na bussines, ale na pomoc ostatním, počínaje psychology, fyzioterapeuty, léčiteli a charitou konče. Byli a jsou mi oporou při hledání celkového smyslu života a mého poslání a moc jim za to děkuji. Čím usilovněji člověk hledá, tím více potřebných lidí, informací a podnětů je mu stavěno do cesty. A tak jsem se jednoho dne seznámil s oborem, kterému se dnes říká různě, jako třeba zdravá výživa, zdravý životní styl atd. Zjistil jsem, že každá nová informace z tohoto oboru je pro mě impulsem pátrat po informaci další. A bylo to tu . . .

Tráva je tu opravdu zelenější, funguje mi to

Použití nově získávaných informací v mém praktickém životě mě významně posunulo ke zdravému životnímu stylu, což na začátku nebyl můj záměr, ale nutně to byl výsledek – stal jsem se „Výživovým poradcem sám sobě“ . . . . Správně jsem si upravil jídelníček a vhodně zaměřil sportovní výkony, shodil jsem pár kilo, ulevilo se mi a hlavně – viděl jsem, že to funguje. Zjistil jsem, že tyto změny jsou pro mě výrazně vyšším přínosem, než čas do té doby často trávený relaxací ve výčepním zařízení, a tak se mi podařilo ztracený čas získat zpět. Tím se mi zvětšil prostor a možnosti pokračovat v mé cestě dál.

Chci, aby to fungovalo i vám

Představil jsem si jaké by to bylo skvělé umět takto pomoci i ostatním lidem, a tak jsem začal studovat. Úspěšně jsem ukončil studium oborů Poradce pro výživu a Life style kouč u renomované společnosti NutriAcademy s.r.o. akreditované u MŠMT.

Řeka za mnou, rozhodnutí přede mnou

Když se mi díky změnám organizační struktury tehdy v bussinesu šance lidem pomoci každým dnem vzdalovala a na druhé straně se mi v novém oboru viditelně přibližovala, byla to zásadní výzva. Po 21 letech jsem opustil obor obchodu,dopravy a logistiky. Opustil jsem zaměstnání vrcholového manažera a pozici obchodního ředitele ve špičkové dlouhodobě prosperující nadnárodní společnosti.

Vše je cesta, na které se učíme . . . nejsme na ní sami

Ulevilo se mi tentokráte nejen na těle ale už i na duši, začal jsem naplňovat život novými zájmy a lidmi, se kterými sdílím svoji novou cestu. Pochopil jsem, co to v praxi znamená změnit životní styl. Už nechodím do zaměstnání, ale pracuji, protože mě to naplňuje a je to mým koníčkem. Přijal jsem vlastní rozhodnutí a nesu za něj odpovědnost, která mi zároveň dává svobodu jednat, učit se a pomáhat lidem. To je to, po čem jsem toužil, jsem na své cestě, která pokračuje a také pro mě na ní platí, že: “ Vše je cesta, na které se učíme . . nejsme na ní sami “ .

Miloš Raisler

Certifikát poradce pro zdravou výživu
Certifikát MI Sales Management Academy
Certifikát Jawon Medical
Osvědčení o rekvalifikaci: Kouč
Certifikát Life style kouč
Výpis živnostenského rejstříku