Chci se touto formou s vámi podělit o moji zkušenost s jarní očistou organismu, jak mnozí říkají – detoxem, který jsem s příchodem jara absolvoval.

Jsem Miloš Raisler a již pár let jsem se jako laik zajímal o zdravou výživu, což mi časem přivedlo k absolvování odborných kurzů z oblasti poradenství pro výživu a životní styl. Zde se mi pod hlavičkou NutriAcademy, s.r.o. dostalo vzdělání a mnohých velice zajímavých informací nejen o stravě a pohybu, ale také o tom, jak vlastně v různých detailech naše lidské tělo funguje.

Protože jsou dnes díky sociálním sítím rychle dostupné informace prakticky ze všech oborů včetně připojených diskuzí a názorů, které je nutnou přijímat s potřebným nadhledem, není nad to se svěřit v takových situacích do péče zkušených odborníků a diskutované záležitosti si vyjasnit na svých vlastních praktických zkušenostech.

Tento přístup jsem volil rovněž v situaci, kdy v rámci mého oborového studia došlo na oblasti jako je překyselení a detoxikace organismu. Jde o témata, která v posledních letech vyvolala mnoho kontroverzních diskusí a ve většině případů rozdělila odbornou veřejnost na dva tábory, kdy v jednom je většina lékařů a ve druhém ti „Ostatní“. Ať už je příčinou jejich protichůdných názorů konzervativnost, chybějící znalosti, praxe nebo různé cizojazičným překladem způsobené záměny pojmů, faktem zůstává, že laické veřejnosti, tedy pacientům a klientům obou zmíněných táborů nejsou příčiny ani stanoviska jedné či druhé strany úplně jasná, takže se mohou snadno ocitnout v situaci, že buď slepě věří, nebo slepě nevěří . . .

Zůstat lapen v takovéto pasti je pro mě osobně nepřijatelné, a to jednak osobně z mé povahy a jednak proto, že jsem se díky dalšímu vzdělávání časem přesunul z řad laické veřejnosti do řad veřejnosti odborné prakticky řešící oblast výživy a zdravého životního stylu.

V průběhu mého studia u NutriAcademy, s.r.o. jsem se seznámil s programem NUTRIRESTART , který je návodem jak řešit očistu organismu komplexně a v praxi. Program je nastaven na 28 dní očistné kůry, která je soustředěna především do následujících oblastí. Jednak na orgány mající čistící funkci, tedy plíce, játra, ledviny, pokožku, tlusté střevo, lymfatický systém a dále pak na oblast pohybu a psychické pohody. Součástí návodu je specifický jídelníček, jehož prioritou není energetická a nutriční vyváženost, ale jeho sortiment ovoce a zeleniny je svým složením výrazně zásadotvorný a aktivně přispívá k detoxikaci organismu. Do stanoveného postupu patří rovněž 2x týdně celková koupel v zásadotvorné soli k tomu určené a po obědě každodenní obklad přikládaný na 30 minut do oblasti jater. Zvláště v 1. týdnu procedury je vhodné podpořit psychickou pohodu výměnou běžného prostředí a komunity za jiné, výrazně klidnější, kde stres je mimo denní pořádek. Kromě denní očisty dutiny ústní zubní pastou bez fluoru a ranní střídavě studené a teplé sprchy je součástí denního programu přiměření pohyb ve formě vycházek a pitný režim skládající se z dostatečného množství vody a očistného bylinného čaje.

No, není toho úplně málo, jsem si řekl , když jsem se začal rozhodovat, zda tuto kůru podstoupit. K již popsané proceduře se v zápětí ještě přidali informace o potřebné přípravné fázi, která zahrnuje aplikaci specifických prostředků na zásadní redukci ve střevech žijících hnilobných bakterií s následnou aplikací probiotik. Když jsem veškeré dostupné informace tedy shrnul, stál jsem před svým vlastním hodnocením, které mi mělo dát odpověď na otázku zda do toho jít, či nejít.

Nároků, které hovořily při mém hodnocení proti, bylo několik. Nutnost vytrhnout se z běžného režimu, odhodit psychickou zátěž a stresy, vypadnout na několik týdnů z cyklistického tréninku a víceméně ztratit v zimě pracně udržovanou výkonost, podřídit vše celkem intenzivně naplánovanému
novému dennímu režimu, zabývat se přípravou jídel, která jsem dosud neznal a dokonce jsem se měl v praxi poprvé setkat s některými pro mě novými surovinami pro jejich přípravu, kromě časové náročnosti také finanční náklady spojené s nákupem specifických preparátů a některých druhů ovoce, zeleniny, čaje, zásadotvorné soli, nutnost každodenní přípravy obkladů . . .

Ke kladnému rozhodnutí vyzývaly skutečnosti, že mě nyní čeká nová etapa života v naprosto novém pracovním oboru, dále to, že ze sebe potřebuji setřást únavu a stresy z minulosti, nabrat novou energii, zkusit jak budou reagovat některé po léta chronické neduhy pohybového aparátu a v neposlední řadě, jako čerstvý poradce pro výživu, ověřit si funkčnost metody, kterou bych pak mohl s důvěrou doporučit svým budoucím klientům. Přestože jsem při prvním setkání s možností využít metodu NUTRIRESTART nebyl velkým optimistou, následně jsem zjistil, že moje shora vyjmenované motivace překonaly prvotní nedůvěru a rozhodnutí bylo tu – jdu do toho.

Pro ověření pozitivních účinků této očistné metody jsem zvolil jako dostačující období aplikace 14 dnů, což znamenalo, že včetně přípravné fáze byl poslední den očisty naplánován na velikonoční pondělí, což je doba pro příval nové energie z univerza až mysticky příznačná.

Stanovil jsem si plán po dnech od startu až k cíli a pustil jsem se do přípravné fáze. Vybavil jsem se veškerým materiálem potřebným pro období přípravy, což mi trošku nabouralo běžný domácí rozpočet a opět mi to potvrdilo smutnou skutečnost a zjištění posledních let, že tak úplně není pravdou to okřídlené rčení, že : „Za peníze si zdraví nekoupíš“ . Současně jsem si ale vzpomněl na obvyklou výši někdejších pravidelných útrat v mém oblíbeném restauračním zařízením a zjistil jsem, že jde jen o správný úhel pohledu na věc.

Podle plánu jsem začal s aplikací OxyDetoxu, prostředku pro čištění střev od anaerobních hnilobných bakterií v očekávání, že během prvních 3 dnů se dostaví kromě nadýmání možná také nevolnost, průjem a uvidíme co ještě . . . , no kromě zvýšeného objemu prdlíků nakonec nenastalo nic. To mě naplnilo dvojím pocitem, jednak že mám střevní flóru asi v celkem přijatelném stavu, zároveň to úplně neposílilo moji důvěru v užívaný preparát, nicméně pokračoval jsem dle plánu, takže na řadě byla probiotika.

Opět mě v danou chvíli lehce znejistila informace z internetu, popisující výsledky studie asi 40 vědců ze zámoří a Evropy, kteří testovali účinky probiotik na lidech a zvířatech. Shodli se na tom, že aplikace probiotik k žádnému osídlení lidského střeva přátelskou mikroflórou nevede. Takže jde patrně o další marketingový tah ve prospěch farmaceutické lobby vedoucí k tomu, že když lidé konečně po létech pochopily negativní důsledky pravidelného užívání antibiotik na přirozenou střevní flóru, tak nyní budou hledat všemocnou spásu v pravidelném a dlouhodobém úžívání probiotik, takže pak se účinek antibiotik zneguje a vlastně vše bude zase v pořádku a bez námahy, prostě – „Polkni prášek“ . . . no tak to jsem si řekl, že za tak velkého pitomce bych opravdu nerad byl. Naštěstí jsem v komentáři k uvedené studii našel alespoň jednu větu o tom, že vědci potvrdili, že se aplikací zvyšuje efektivita spalování živin a jejich využití organismem. Tak jsem si řekl, že snad aspoň toto a dokončil jsem fázi přípravy podle plánu.

Přiblížil se čas zahájení vlastního detoxu. Naposledy před několikatýdenní pauzou jsem si dal standardní trénink na kole, večer jsem si nakoupil suroviny na jídelníček prvního týdne a s nadějí v srdci a pln očekávání jsem šel spát.

Ráno jsem v koupelně prošel rychlým šokem střídavě teplé a studené sprchy a se zaujetím jsem začal připravovat snídani číslo 1 plnou ovoce, z něhož jsem některé druhy měl v rukou poprvé a nechal jsem se tedy doma poučit jak ho loupat a vůbec jak s tím. Krájel jsem, mixoval jsem, následně myl nádobí. Snídaně byla chutná, těšil jsem se na oběd a další jídla. Na jedné straně jsem často bojoval s mojí neznalostí kuchyňské technologie, což mi stres neodbourávalo, ale přidělávalo, také jsem bojoval s potřebným časem na přípravu jídel, na straně druhé jsem zjistil jak i naprosto jednoduchá jídla mohou být chutná, překvapivě barevná a třeba skvěle vonět. S přípravou většiny pokrmů v prvním týdnu detoxu jsem se trošku pral, prostě to bylo poprvé.

Protože jsem zvyklý jíst pravidelně cca každé 3 hodiny, tak jídelníček nastavený na pouhá 3 jídla denně mi už během prvního odpoledne přinesl nového soupeře jménem hlad. Nevím, zda je to náhoda či zda do sebe věci v programu NUTRIRESTART až tak komplexně zapadají, ale pro mě dosud extrémně dlouhý a přípravou jídel jakoby zprvu promarněný čas jsem najednou začal vnímat jako čas smysluplně využitý, který mi zaměstnává v době, kdy se před dalším jídlem dostavuje hlad a činí tak pro mě nezvykle dlouhou pauzu mezi jídly postupně přijatelnou a pomáhá mi stejně jako zvýšený příjem tekutin, který jsem si před zaháíjením kůry neuměl v praxi moc představit, ale vše je zvyk. Hlad se zároveň stal dobrým pomocníkem v případech pro mě chuťově nezvyklých a nezajímavých jídel, kterých bylo naštěstí opravdu málo, a tak i na ně jsem se nakonec těšil.

Kromě bojů s přípravou jídel a s hladem se dostavil v období 2. – 4. dne další soupeř a to s detoxem spojené bolesti hlavy a celková únava. Jednoduše řečeno jsem si připadal jak po opici, což trvalo zhruba 3 až 4 dni. K tomu jsem 3.den detoxu přidal nastartování lymfatického systému formou ruční lymfodrenáže. Organismus se dostal do citelné defenzivy, hlava bolela, únava trvala, aktivovalo se vyplavování toxinů z lymfatického systému, takže jsem i během noci musel tak 3 – 4 x na malou, kvalita spánku šla výrazně dolů. Zhruba 5. – 7. den se tento provoz na jakési rezervy trošku stabilizoval, bolesti hlavy pominuly a přesto, že zkraje mi příprava a aplikace poobědových obkladů na játra přišla jako další práce a zdržení, tak v 2.polovině týdne jsem zjistil, že se na těchto pár desítek minut odpočinku naopak těším. I přes tyto chvíle relaxu jsem byl kolem 21. hodiny ve stavu silné únavy a přicházela potřeba spánku, které jsem se nabránil. Pro první zhruba 3 dny druhého týdne se pro mě staly z prvotních nepříjemností a obtíží věci rutinní a mnohdy příjemné mající role drobných cílů pro každý den. Počasí mi přálo, a tak odpolední vycházky do probouzející se přírody byly pro mě skvělou odměnou a relaxem. Uvědomil jsem si, že pokud bych v prvním týdnu etoxu chtěl například dál se standardním nasazením řešit obvyklé pracovní záležitosti, opravdu by to s očistnou kůrou nešlo dohromady a nebylo by v mých silách to skloubit. Bylo dobře, že jsem si na proceduru opravdu plně vyhradil můj volný čas.

Druhý týden začal být postupně v mnoha věcech veselejší než ten první. Vyloženě jsem se na jídla těšil, protože jsem vařil ta, která mi v 1.týdnu opravdu chutnala a také už jsem neměl problémy s jejich přípravou jako na začátku. Stejně jako na ranní sprchy jsem se začal těšit ze zásaditých koupelí, aplikací obkladů a z každodenních stále delších vycházek. Nový režim se mi za první týden dostal pod kůži a stal se pro mě přirozeným rytmem života, takže jsem se konečně opravdu zklidnil.

Během 2.týdne jsem si například všimnul, že i přes trvající občasné noční přestávky spánku se jeho celková kvalita zlepšila. Uvědomil jsem si, že i přes velké množství v jídelníčku předepsané zeleniny, nedoprovází trávení brokolice, květáku nebo lilku pro mě po léta typický pocit silného nadýmání, a tak jsem si přestal vyčítat peníze zaplacené za OxyDetox a probiotika. Do konce mé 14 denní očistné kůry mě zbývaly zhruba 4 dny. Začal jsem mít pocit, že rutina se stává příliš rutinní a asi by to chtělo nějakou změnu jídelníčku. V případě, že bych držel plnou očistnou kůru na 28 dní, pak by právě ve 3. a 4. týdnu nastal prostor pro vyšší pestrost a kombinace v jídelníčku. Protože moje kůra za 4 dny končila,
neměl jsem problém oživit původní motivace a zdárně pokračovat. Nečekal jsem ovšem, že místo dalších 3 dnů naplněných pouze rutinou, pevnou vůlí a čekáním na velikonoční pondělí uzavírající můj detox, přijde v posledních 2 dnech něco, co jsem tak brzo opravdu nečekal.

Velikonoční neděle a pondělí byly prozářeny sluncem a krásným počasím zvěstujícím, že jaro je opravdu tady i s přílivem nové energie z vyššího univerza. Začal jsem cítit dosud netušený příval životní energie a síly, která mi hnala nejen k dosažení cíle 14 denní očisty, ale tento cíl byl naprosto v mé mysli pohlcen spoustou dalších nových dílčích cílů a konstruktivních myšlenek, které jsem začal realizovat, nebo jsem alespoň věnoval energii jejich usilovné analýze a určení postupu jak je následně po detoxu v praxi zrealizovat. V těchto 2 posledních dnech došlo i na úklid, který autorka NUTRIRESTARTu rovněž považuje za součást komplexní očisty těla i duše. K mému překvapení to ovšem nebyl úklid z jakési plánované nutnosti v rámci návodu na detox, ale potřeba úklidu přišla stejně jako nová energie naprosto spontánně a promítla se v zápětí nejen do běžného úklidu, ale do stěhování nábytku v mém pokoji, jeho nových dekoracích, obrazech atd. Výsledkem bylo nečekaně příjemnější prostředí než tomu dosud bylo. Došlo i na nové květiny v zahradním záhonu. Závěrem 14 denní očisty jsem profrčel kosmickou rychlostí a energie, která mě při tom poháněla, mě dál provází a to přesto, že jsem za 14 dní kůry zhubnul o 3 kg, což nebylo mým cílem, takže teď už si užívám opět pravý racionální jídelníček s vydatnými porcemi a k tomu jako přílohu servíruji pravidelné dávky sportu, který je pro mě zábavou. Musím přiznat, že jsem i daleko vyrovnanější a věci, lidi a situace vidím prioritně daleko více nikoliv jako hrozby, ale jako příležitosti. Protože tedy zafungovala kromě těla i očista duše, nezbývá než abych opravdu upřímně, rád a s vděčností konstatoval, že očistný program NUTRIRESTART je opravdu komplexní, a to ještě více než jsem se domníval, když jsem ho před vlastní kůrou pouze pročetl. Mohu ho nyní s klidným svědomím rád doporučit. Pouze jeho praktickou aplikací porozumíte a pocítíte všem jeho změnám, které vám v praxi přinese a přínosům, které vám pro vaše další bytí dá.

Na závěr touto formou děkuji autorce programu a knihy „NUTRIRESTART aneb zpátky do flow“ paní Ing.Radce Burdychové, Ph.D. za odbornou a přitom laickému čtenáři dobře srozumitelnou knihu, kde najde základní principy fungování lidského těla a praktický návod na opravdu komplexní očistu těla a duše, kterou shledávám jako v praxi velmi účinně a dobře fungující a vřele vám její aplikaci doporučuji.

Přeji vám čtenářům těchto řádků pevné zdraví, motivaci, odhodlání a spoustu nové energie potřebné k tomu, abyste si zdraví jen tak nepřáli, ale abyste dokázali sami převzít osobní odpovědnost za jeho stav a další pozitivní vývoj. Měj te se hezky.

Miloš Raisler, 4. dubna 2016