Ve dvou dnech tohoto týdnu jsem měl možnost účastnit se nedaleko Žatce měření tělesné kompozice ve společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, která v rámci akce „Vision week“ dala svým zaměstnancům možnost absolvovat toto měření na bioimpedančím přístroji Jawon. Součástí měření byla rovněž prezentace naměřených výsledků výživovým poradcem, a to včetně upozornění na případná zdravotní rizika a také na zásadní možnosti jak přistoupit k jejich minimalizaci.

Akce měla velmi kladný ohlas a zájem o účast převýšila plánované časové možnosti. Mnozí mohli pozitivně hodnotit nejen naměřené výsledky, ale také zajímavé informace, které jim rozšířili obzory v oblasti jejich dosavadního a budoucího životního stylu, stravování či pohybových aktivit.
.

.

Pro ty, kteří měli zájem, byla k dispozici možnost další individuální spolupráce s výživovým poradcem. Ti, kteří z omezených časových důvodů měření neabsolvovali, mají možnost zájem tlumočit organizátorovi akce, případně se obrátit přímo na výživového poradce.

Akce proběhla v klimatu pohody a dobré nálady, k čemuž pomohla i vstřícnost a pozornost organizátorů z řad pracovníků firmy. Touto cestou všem upřímně děkuji za vstřícnost a za efektivně a příjemně strávený čas ve společnosti Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems a těším se na další podobné setkání.