Výživový plán je obvyklou součástí spolupráce klienta s výživovým poradcem a má 2 hlavní části :

1) Analýza stávajícího stavu . . . Vychází z informací uvedených klientem o níže popsaných a dalších faktorech, specifikuje dosavadní plusy a mínusy, rizika a možnosti řešení.
2) Nový Výživový plán . . . . . . upravuje níže popsané faktory na vhodnou úroveň, nastavuje pro klienta komplexní systém vedoucí k jeho zvolenému cíli.

Neřeší jen stravu jako v případě jídelníčku, ale jeho smyslem je využít k dosažení vašeho cíle následující komplex faktorů :

Strava . . . . . . . její energetická hodnota, vhodný obsah živin a pravidelnost
Příjem tekutin . . . jejich množství, druh a pravidelnost
Konzumace alkoholu . . druh, množství, četnost, energetická hodnota
Pohybová aktivita . . .druh pohybu nebo sportu, intenzita, četnost, energetická hodnota
Psychická situace . . .úroveň, četnost, příčiny stresu, spánek a relax

Pro klienta je Výživový plán připraven jako dokument v papírové či elektronické podobě včetně jídelníčku a praktických rad.

Dokument sám o sobě nestačí, v život ho uvede sám klient a jeho další konzultace s výživovým poradcem.